Visie

Kinepraktijk Mobility is opgericht door kinesitherapeut/manueel therapeut Gertjan Van Gils. De naam Mobility verwijst naar movement en stability van zowel het lichaam/de geest als het voedingspatroon. In de praktijk staat de patiënt centraal en wordt er verder gekeken dan de symptomen van de klachten. We beschouwen het lichaam als 1 groot geheel en trachten verbanden te vinden tussen de aanwezige symptomen en de persoon. Verder hechten we veel belang aan bewegen, stabiliteit van geest/lichaam en aan het voedingspatroon. We zijn ervan overtuigd dat vele langdurige klachten in stand gehouden worden door een verkeerd gebruik van deze begrippen.

Kinepraktijk Mobility by 24th Street